Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim (GPKBZK/0005)Robert Florczyk (robertflorczyk@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica

Kategoria projektu

Kultura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka 93/10 Obręb 2001 - Aleja Spacerowa, na wysokości ulicy Pogodnej oraz Koralika Głębokie, zgodnie z oznaczeniem na mapie.


Cel projektu

W roku 2022 mamy 75 rocznicę przyjazdu Tadeusza Różewicza do Szczecina.
Dzięki realizacji projektu Tadeusz Różewicz nad Jeziorem Głębokim zostanie umiejscowiony kamień z napisem
informującym o pobycie wybitnego twórcy poezji współczesnej nad Jeziorem Głębokim w Szczecinie.

Szczegółowy opis

Dzięki pozyskaniu z prac drogowych i budowlanych na terenie Szczecina głazu narzutowego należy go umieścić nad
Jeziorem Głębokim we wskazanym miejscu na działce 93.10.
Na kamieniu zostanie wyryty napis:
Tutaj w latach 1947/1950 nad Jeziorem Głębokim przebywał poeta Tadeusz Różewicz. Mistrz poezji współczesnej.
W jego pamięci na zawsze pozostało piękno tego miejsca.
Ponadto proponuję umieszczenie poniższego wiersza Tadeusza Różewicza pt. Zdjęcie ciężaru
Zdjęcie ciężaru
Przyszedł do was
i mówi
nie jesteście odpowiedzialni
ani za świat ani za koniec świata
zdjęto wam z ramion ciężar
jesteście jak ptaki i dzieci
bawicie się
i bawią się
zapominają
że poezja współczesna
to walka o oddech

Uzasadnienie projektu

W opinii wielu osób postać Tadeusza Różewicza zasługuje na uhonorowanie w przestrzeni naszego miasta. Tym bardziej,
że jest bardzo ważna przesłanka jaką jest pobyt Tadeusza Różewicza w Szczecinie i jego długie spacery nad Jeziorem
Głębokim. Tadeusz Różewicz był poruszony urodą przyrody tego miejsca i podkreślał że jest bardzo piękne miejsce,
które szczecinianie mają na wyciągnięcie ręki. Ścieżka wokół Jeziora Głębokiego jest uczęszczanym traktem
spacerowym szczecinian a także osób uprawiających biegi. Obecność w przestrzeni przyrody kamienia - artefaktu nie
ingerującego w naturalne otoczenie- z napisem pozwala dotrzeć do mieszkańców z przekazem informującym o mało
znanym fakcie pobytu w Szczecinie jednego z najwybitniejszych poetów współczesnej poezji ale także zapoznać się z
reprezentatywnym dla Jego twórczości wierszem. Przesłanie wiersza jak każdej poezji jest wielowymiarowe i
indywidualne ale można tu przytoczyć przytoczyć wiele elementów związanych z przyrodą, swobodą, wolnością czy
chociażby walkę ze smogiem. Mało jest miejsc w Szczecinie nawiązujących do poezji i twórców literackich w
szczególności związanych ze Szczecinem. Warto przytoczyć fakt, że w pobliżu mieszkało więcej twórców w latach 40
ubiegłego wieku. Można z czasem powiększyć grono eksponowanych twórców związanych ze Szczecinem. W ramach
tego projektu można rozważyć postawienie tablic z wierszami Tadeusza Różewicza, które mieszkańcy Szczecina
mogliby wybrać w internetowym głosowaniu. Tablice byłyby na wzór podobnych informujących o przyrodzie nad
Jeziorem Głębokim.

Ogólnodostępność projektu

Poprzez usytuowanie przy ścieżce okalającej Jezioro Głębokie jest zapewniony warunek ogólnodostępności dla
wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców Szczecina w szczególności młodzieży. Z pewnością miłośnicy
poezji i Szczecina będą szczególnymi adresatami niemniej jednak wiedza przybliżająca wybitnego twórcy
współczesnej poezji i jego związków ze Szczecinem ma wymiar szerszy i stanowi element kulturalnego poszerzania
świadomości o wadze i obecności poezji we współczesnym świecie.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszty pozyskania i przewozu kamienia, praw autorskich, wykonania tablicy28000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 28000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy