"SZLAK MARYNARZY" - ŚCIEŻKA SPACEROWO-REKREACYJNA OD ULICY POLSKICH MARYNARZY DO PARKU PRZYGODNA I JEZIORKA SŁONECZNEGO (GU/0015)trogala123 (tom.rogala@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Sport, Zdrowie, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Gumieńce - połączenie między ulicą Polskich Marynarzy a Parkiem Przygodna (wzdłuż cieku wodnego "Bukowa") i ulicami Zaburzańską/Szeligowskiego, prowadzącymi do Jeziorka Słonecznego.

Proponowany przebieg nowej drogi spacerowo-rekreacyjnej dla Gumieniec:
START: - okolice przejścia dla pieszych przy ulicy Polskich Marynarzy na przeciwko budynku nr 59, wzdłuż cieku wodnego "Bukowa" t.j. poprzez działki: 1/55 obr. 2094, 1/50 z obr. 2094, 96/3 z obr. 2095, 178/9 z obr. 2095 do ulicy Zaburzańskiej - KONIEC
Wszystkie wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy Miasto Szczecin. Istnieje też możliwość alternatywnego przebiegu proponowanego ciągu spacerowanego wzdłuż obecnie wydeptanej ścieżki (t.j. poprzez działki: 1/55 obr. 2094, 1/50 z obr. 2094, 10 z obr. 2084, 9 z obr. 2084, 8 z obr. 2084, 7 z obr. 2084, 178/9 z obr. 2095), aczkolwiek w tym wypadku wymagane byłoby uzyskanie pozwoleń dla 3 działek: 9 z obr. 2084, 8 z obr. 2084, 7 z obr. 2084.

Zarówno początek, jak i koniec proponowanej drogi może zostać zintegrowany z istniejącymi chodnikami/ścieżkami przy ul. Polskich Marynarzy i w Parku Przygodna.


Cel projektu

Dzięki realizacji projektu "Szlak Marynarzy" mieszkańcy Gumieniec zyskają pieszo-rowerowe połączenie ulicy Polskich Marynarzy z Parkiem Przygodna oraz ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego prowadzącymi do malowniczego jeziorka Słonecznego. Nowo utworzony szlak będzie miejscem dla spacerów i uprawiania aktywności fizycznej, a także ważnym łącznikiem komunikacyjnym, który być może ograniczny rosnącą liczbę samochodów.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Polskich Marynarzy z Parkiem Przygodna oraz ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego, prowadzącymi do malowniczego jeziorka Słonecznego. Proponowane łączniki są bardzo potrzebne licznym mieszkańcom tej części Gumieniec, gdyż obecnie brakuje dobrego połączenia pieszo-rowerowego z Jeziorem Słonecznym. Istniejąca, wydeptana ścieżka jest wąska, krzywa, a w przypadku deszczu obłocona, co skutecznie uniemożliwia przejście spacerowiczów, zwłaszcza tych z wózkami dziecięcymi i psami oraz przejazd rowerzystów. Wskazany teren jest zaniedbany i zaśmiecony, brakuje na nim utwardzonych dróżek, ławek, śmietników itp.

Uzasadnienie projektu

Dzięki realizacji projektu "SZLAK MARYNARZY" mieszkańcy dzielnicy Gumieńce zyskają połączenie pieszo rowerowe ulicy Polskich Marynarzy z Parkiem Przygodna oraz ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego, prowadzącymi do malowniczego Jeziora Słonecznego. Nowa ścieżka będzie swoistym przedłużeniem Parku Przygodna i brakującym łącznikiem z rekreacyjną infrastrukturą Jeziorka Słonecznego. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gumieniec (jak i całego Szczecina). Dzięki niemu zyskają oni nowe miejsca spacerów i uprawiania aktywności fizycznej. Usprawiona zostanie również komunikacja piesza i rowerowa przy poszanowaniu środowiska i zielonych walorów Gumieniec.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie dostępny całą dobę dla wszystkich mieszkańców Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gumieniec.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców - począwszy od najstarszych do najmłodszych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1wykonanie ścieżki parkowej ok. 450m450000 zł
2Elementy małej architektury30000 zł
3Dokumentacja projektowa i nadzory30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 510000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy