DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO (ŚZ/0003)Grażyna Staszczyk (grazyna.staszczyk@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Śródmieście Zachód

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt będzie zrealizowany na terenie Śródmieścia Zachód w obrębie 1034 numer 1/2 na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Andrzeja Małkowskiego 12 70-306 Szczecin


Cel projektu

Uroczyste Świętowanie "Dnia Dziecka". Nawiązanie ścisłej współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym. Wśród dzieci i młodzieży kształtowanie aktywności ruchowej. doskonalenie koordynacji, budowanie współdziałania w zespołach. Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy, otyłości i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada zorganizowanie dużej imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Festyn planowany jest w dniu 01.06.2023 r. w godzinach 12.00 do 17.00. Gry, zabawy, konkursy i współzawodnictwo odbywać się będą w różnych miejscach boiska szkolnego. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Animatorzy będą realizować następujące zadania, takie jak tworzenie różnych figur przestrzennych z balonów, zabawy edukacyjne, współzawodnictwo, konkursy malowania twarzy, malowanie farbami na dużych płaszczyznach. W przerwach między poszczególnymi zdarzeniami będzie śpiewanie ulubionych piosenek.

Uzasadnienie projektu

Wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, czerpanie dobrych wzorców, integracja dzieci poprzez wspólną zabawę. Tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz wspólnego działania.

Ogólnodostępność projektu

Festyn będzie zrealizowany na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 ul. Andrzeja Małkowskiego 12, dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych, placówek oświatowych z Śródmieścia Zachód.

Odbiorcy projektu

Do wspólnej zabawy zostają zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ich rodzice i rodzeństwo. Spotkanie odbywać się będzie na boisku szkolnym, wezmą w nim udział dzieci z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej nr 5 z ul. Kr. Jadwigi 29, Przedszkola publicznego nr 33 z ul. Ściegiennego, oraz Przedszkola publicznego nr 80 z ul. Bolesława łokietka. Rodziny z małymi dziećmi, mieszkający na terenie Śródmieścia Zachód oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1zamki, zjeżdżalnie, agregat, animatorzy, bańki mydlane, malowanie twarzy7000 zł
2stanowisko gastronomiczne/ grill, napje, ciasta, owoce1500 zł
3oprawa muzyczna 500 zł
4konkursy nagrody1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 10000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy