BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (DĄZK/0006)Mariusz Kiriaka (pzw.kiriaka@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Dąbie, Załom-Kasztanowe

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Eskadrowa, działka ewidencyjna nr 7, obręb Dąbie 304 i działka ewidencyjna nr 5/3, obręb 4304.


Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do szczecińskich zbiorników wodnych poprzez budowę bezpiecznego slipu do wodowania łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa ogólnodostępnego slipu umożliwi mieszkańcom Szczecina na aktywne uprawianie rekreacji wodnej, sportów wodnych, żeglarstwa, turystyki przyrodniczej i wędkarstwa. Ułatwi także dostęp do wody służbom ratowniczym i organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowy opis

1. Uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji umożliwiających budowę slipu do wodowania łodzi tj.: pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę,
ekspertyza geodezyjna itp.
2. Zakup projektu budowy slipu wraz z parkingiem, ekspertyza geodezyjna.
3. Budowa slipu do wodowania łodzi - rozbiórka i demontaż aktualnie istniejących elementów umocnień brzegowych, prace ziemne, utwardzenie terenu pod slipem, montaż
płyt betonowych i innych elementów konstrukcyjnych slipu.
4. Budowa parkingu dla samochodów wraz z lawetami do przewozu łodzi i innych środków pływających.
5. Modernizacja drogi dojazdowej z ulicy Eskadrowej.
6. Budowa infrastruktury - ławek i stołów do wypoczynku, koszy na śmieci, zaplecza sanitarnego (Toy-Toy).

Uzasadnienie projektu

Miasto Szczecin pomimo bardzo dużej ilości turystycznie i wędkarsko wód nie posiada ogólnodostępnych i odpowiednio przystosowanych miejsc pozwalających na bezpieczne wodowanie środków pływających. Budowa slipu do wodowania łodzi wraz z odpowiednią infrastrukturą otworzy szczecińskie wody dla potencjalnych użytkowników tj. turystów, żeglarzy, motorowodniaków, wędkarzy, ornitologów, miłośników przyrody itp. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin lezy bardzo wiele cennych przyrodniczo i widokowo obiektów takich jak: Park Krajobrazowy "Dolina Dolnej Odry" wraz z rezerwatami przyrody, Odra Zachodnia, Odra Wschodnia, Skośnica, Obnica, jezioro Samotne, Kanał Leśny (Odyńca), Parnica, przekop Mieleński, jeziora: Dąbie Małe i Dąbie Wielkie, rzeka Święta, Wydrnik i Zalew Szczeciński. Prawie cały ten obszar objęty jest programem Natura 2000.

Ogólnodostępność projektu

Slip do wodowania łodzi wraz infrastrukturą dostępny będzie nieodpłatnie (przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia) dla wszystkich mieszkańców Szczecina, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, chcących podziwiać okoliczne szlaki wodne. Będą mogli z niego korzystać wszyscy chętni do zwodowania swoich środków pływających tj. łodzi, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych itp. Ze slipu korzystać będą mogły także służby ratownicze, kontrolne i organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego takie jak: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina chcący w bezpieczny sposób zwodować swoje środki pływające. Projekt skierowany jest do osób czynnie uprawiających turystykę wodną, żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy, wioślarzy, wędkarzy, ornitologów i szeroko pojetych miłośników przyrody.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt wraz z decyzjami70000 zł
2Budowa slipu 1 szt.300000 zł
3.Budowa parkingu 650 m2220000 zł
4Infrastruktura techniczna (ławki, śmietniki, Toi-Toi)30000 zł
5Modrenizacja drogi dojazdowej 110 mb120000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 740000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy