BOISKO DO GRY W BOULE JAKO MIEJSCE INTEGRACJI WIELOPOKOLENIOWEJ ORAZ PROMUJĄCE PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA (DĄZK/0004)Ewa Boreczek (ewaboreczek@op.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Dąbie, Załom-Kasztanowe

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin Dąbie, obręb 4027, nr działki 22/2, ul. Bośniacka, właściciel Gmina Miasto Szczecin.
Szczecin Dąbie, obręb 4027, nr działki 66, ul. Bośniacka, właściciel Gmina Miasto Szczecin.


Cel projektu

Budowa boisk do gry w boule (petanque) rozszerzy darmową ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Dąbia, jak również innych dzielnic Szczecina.
Pozwoli na prowadzenie nauki gry w boule dla wszystkich zainteresowanych w Szczecinie na profesjonalnym, zabezpieczonym terenie.
Instruktorzy będą mogli prowadzić naukę gry w boule dla zorganizowanych grup: min. dla uczniów szkół podstawowych lub średnich, dla klubów seniora itp.
Planowane boiska umożliwią organizowanie w dowolnym terminie turniejów gry w boule pod auspicjami Polskiej Federacji Petanque PZS, pozwolą na organizowanie zawodów rangi mistrzowskiej z dużą frekwencją uczestniczących zawodników. Dzięki temu okoliczne restauracje, hotele i sklepy mogą odnotować wzrost obrotów, a Gmina Miasto Szczecin wzrost podatków wpływających do budżetu.

Szczegółowy opis

Zakres projektu obejmuje budowę:
* boiska do gry w boule (petanque) o powierzchni 31 x 37 m tj. 1147 m2,
lub
* sześciu mniejszych boisk do gry w boule (petanque) o wymiarach jednostkowych 12m x 15m,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci m.in.:
- lamp oświetleniowych w narożnikach, co daje możliwość użytkowania boisk w godzinach popołudniowych w okresie od jesieni do wiosny,
- zadaszoną drewnianą wiatą umieszczoną między boiskami.
Wybór wersji boisk uzależniony powinien być od ukształtowania terenu, istniejącego zadrzewienia ww. działek oraz wcześniejszych planów zagospodarowania terenu..
Wykonanie boisk polegać będzie na zebraniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z darnią i ułożeniu nawierzchni boiska wg poniższego opisu (od góry):
- warstwa tłucznia granitowego drobnego o grubości 6 cm (rozm.0-6 mm),
- warstwa żwiru o grubości 15 cm,
- piasek warstwa min. 15 cm,
- grunt rodzimy.
Boisko do gry w boule może być wykonane również w technologi takiej, jak alejki parkowe z nawierzchnią mineralną, wodoprzepuszczalną posypaną niewielką ilością drobnego tłucznia żużlowego lub granitowego.
Boisko obwiedzione powinno być deską z drewna egzotycznego wystającą około 2-5 cm nad poziom powierzchni do gry lub ograniczone krawężnikiem nie wystającym ponad poziom powierzchni do gry.

Uzasadnienie projektu

W boule (petanque) możemy grać w każdym wieku. Nie jest to sport wymagający jakiejś wyjątkowej sprawności fizycznej. W bule bardzo chętnie grają dzieci nawet w wieku przedszkolnym. Turlają one plastikowe bule wypełnione wodą. Grają też ich rodzice, mogą i dziadkowie. W boule grają również osoby niepełnosprawne. Gra w petanque sprzyja więc integracji, również międzypokoleniowej.
Wojna na Ukrainie spowodowała przyjazd do Szczecina dziesiątek tysięcy ukraińskich obywateli, dlatego niezbędne jest tworzenie miejsc, które będą sprzyjać integracji międzykulturowej, międzynarodowej. Boiska do gry w bule są gwarancją aktywizacji sportowej wszystkich mieszkańców, tych przyjezdnych oraz mieszkających w naszym mieście od dawna.
Każda aktywność fizyczna wzmacnia odporność organizmu, sprzyja poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego.
Aktywny wypoczynek w gronie najbliższych w obecnych czasach jest wartością bezcenną.
Najmłodszych możemy uczyć koncentracji, cieszenia się ze zwycięstwa i przyjęcia z pokorą porażek i drobnych niepowodzeń.
Dla dorosłych to wciągająca dyscyplina sportu, w której liczy się nie tylko technika rzutu, czy sprawność manualna, ale przede wszystkim rozwijająca zdolność koncentracji, logicznego myślenia niezbędnego do opracowania taktyki.
Petanque wbrew pozorom to również sport zespołowy, który uczy współdziałania w grupie.
Pozwala poznawać nowych ludzi i zawierać nowe przyjaźnie.

Ogólnodostępność projektu

Projektowane boiska do gry w boule (petanque) będą bezpłatne i ogólnodostępne, będzie mógł z nich skorzystać bezpłatnie każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (godz. 8,00 do 22,00) oraz przez co najmniej 10 godzin dziennie w soboty i niedziele (godz. 8,00 do 22,00).
Gra w bule to dyscyplina sportowa, którą mogą uprawiać osoby zdrowe oraz osoby z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, również osoby na wózkach inwalidzkich, tak więc boiska będą dostępne w planowanych dniach i godzinach również dla osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy projektu

Boiska do gry w boule będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
Pozwolą doskonalić umiejętności licencjonowanym zawodnikom szczecińskich klubów petanque zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque PZS.
Uczniowie pobliskich szkół mogą poznać nową dyscyplinę sportową w ramach lekcji w-f lub zajęć pozalekcyjnych.
Kluby seniorów poszerzą ofertę o nową aktywność fizyczną.
Dzięki realizacji projektu rozszerzy się oferta rekreacyjnego uprawiania niezbyt wymagającej dyscypliny sportu i spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Szczecina, dla dzieci, dorosłych i seniorów. Wiele osób zapewne odnajdzie nową pasję.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt boiska30000 zł
2Prace przygotowawcze i sprzętowe20000 zł
3Lampy oświetleniowe z montażem55000 zł
4Wiata drewniana45000 zł
5Materiały i wykonanie boiska460000 zł
6nadzór dendrologiczny10000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 620000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy