„Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a (ŻKPZ/0001)Anna Rogozińska (anna_rogozinska@onet.eu)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców jednego osiedla, zgodnie z obowiązującym podziałem obszarów lokalnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin, Osiedle Żydowce-Klucz, ulica Rymarska 22A, Działka nr 29/3, Obręb 4172. Teren Szkoły Podstawowej nr 24


Cel i uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu pobudzenie wśród dzieci i dorosłych chęci do amatorskiego uprawiania sportu oraz urozmaicenie zajęć WF-u poprzez udostępnienie odpowiedniej jakości boiska do piłki nożnej.
Dzieci często pasjonują się rozgrywkami piłki nożnej a ich idolami są najlepsi piłkarze z całego świata. Od wielu już lat w tym gronie są również zawodnicy z Polski, co jeszcze bardziej rozbudza wyobraźnię i zapał dzieci do trenowania tej dyscypliny sportu. Nie do przecenienia jest także pozytywny wpływ sportu na zdrowie i wzmacnianie naturalnej potrzeby ruchu wśród dzieci, co często przekłada się również na podejmowanie aktywności fizycznej w życiu dorosłym. W dzisiejszych czasach – siedzącego trybu życia i wszelkich udogodnień – wspieranie kształtowania dobrych nawyków od najmłodszych lat jest niezbędne dla profilaktyki zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
Odpowiednia, bezpieczna infrastruktura, w bliskiej odległości zdecydowanie ułatwia podejmowanie aktywności sportowej.
Obecnie na osiedlu nie ma boiska o nawierzchni trawiastej, która jest najlepsza do gry w piłkę nożną ponieważ nie obciąża stawów podczas biegania a także zmniejsza ryzyko kontuzji. Przy SP24 znajduje się duży teren, który od początku istnienia szkoły powinien być zagospodarowany na przyszkolną infrastrukturę sportową. Dopiero kilka lat temu powstało przy szkole boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z tworzywa sztucznego, które jest dostosowane do takich gier zespołowych jak: koszykówka, siatkówka.
Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy pozwoli na komfortowe i bezpieczne trenowanie piłki nożnej przez małych i dużych. Nawierzchnia ze sztucznej trawy charakteryzuje się najlepszym stosunkiem jakości do ceny, co ma istotne znaczenie dla żywotności tego typu infrastruktury bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na utrzymanie i konserwację.
Wybudowanie boiska do piłki nożnej uzupełni przyszkolną infrastrukturę sportową służąc uczennicom i uczniom SP24, a lokalizacja w centralnym rejonie osiedla będzie sprzyjała podejmowaniu aktywności fizycznej również poza godzinami zajęć lekcyjnych a także zachęcała do aktywności sportowej rodziny z dziećmi. Warto również zaznaczyć, że osiedle Żydowce-Klucz ma duży potencjał rozwojowy a realizacja tego typu przedsięwzięć może pozytywnie wpłynąć na przyciąganie nowych mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność szkoły jako placówki edukacyjnej.

Szczegółowy opis

Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej z płytą do gry o wymiarach około 33x20m + pasy bezpieczeństwa za liniami bocznymi i końcowymi. Ostateczny wymiar do ustalenia na etapie wykonywania projektu. Dla jego realizacji niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- wykonanie projektu budowlanego,
- wykonanie odpowiedniego odwodnienia terenu przeznaczonego na boisko, zgodnie z projektem,
- przygotowanie terenu, w tym ściągnięcie wierzchniej warstwy gruntu oraz położenie wymaganych warstw podbudowy pod właściwą nawierzchnię boiska,
- wykonanie na boisku nawierzchni z tkanej trawy syntetycznej z wklejoną linią boiska, posiadającej odpowiednie certyfikaty; proponuje się nawierzchnię spełniającą co najmniej następujące parametry: rodzaj włókna - monofilowe; wysokość włókna min. 45 mm, max 50 mm; grubość włókna - min. 370 µm; siła wyrywania pęczka włókien: min. 50N, podkład: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) - nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego; zasypka kwarcowa; granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym (ostateczne i kompleksowe parametry nawierzchni ze sztucznej trawy zostaną określone w projekcie)
- montaż bramek na boisku,
- montaż kosza na śmieci,
- montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,
- zakup siatek na bramki oraz co najmniej 15 szt. piłek do gry w piłkę nożną – na potrzeby zajęć szkolnych.

Nie przewiduje się ingerencji w zieleń, tj. wycinki/nasadzenia.

Ogólnodostępność projektu

Teren szkoły jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym, dlatego też boisko do piłki nożnej będzie dostępne dla wszystkich chętnych. Z uwagi jednak na zajęcia lekcyjne i korzystanie z infrastruktury przez uczennice i uczniów SP24, ogólnodostępność zostanie zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 22 oraz przez całą sobotę i niedzielę.

Nieodpłatność projektu

Korzystanie z boiska będzie nieodpłatne.

Odbiorcy projektu

Uczennice i uczniowie SP24 oraz mieszkanki i mieszkańcy osiedla Żydowce-Klucz a także najbliższego osiedla - Podjuchy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa40000 zł
2Prace ziemne + warstwy podbudowy wraz z odwodnieniem i przygotowaniem tulei pod montaż bramek a także nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej z zasypką kwarcową 640000 zł
3Zakup dwóch bramek6000 zł
4Zakup kosza na śmieci2000 zł
5Zakup siatek i piłek6000 zł
6Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem2000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 696000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy