26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. (ŚW/0001)Eugeniusz Berdzik (eugeniusz@berdzik.eu, 509 802 277)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Świerczewo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Koszt realizacji projektu mieści się w limicie kosztów dla projektów lokalnych. Projekt nie kwalifikuje się jako "zielony".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica 26 Kwietnia na odcinku Twardowskiego - Santocka. W EGiB obręb nr 2105 działka nr 1/2


Cel i uzasadnienie projektu

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Szczecina.

Szczegółowy opis

1. Przy chodniku na ulicy 26 Kwietnia, po stronie południowej, ustawić ławkę dla przechodniów korzystających z tego chodnika. Proponowane miejsce ustawienia ławki zaznaczono na mapce nr 1. Na kilkusetmetrowym odcinku chodnika po tej stronie jezdni nie ma ani jednej ławki, na której piesi mogliby odpocząć w drodze.
2. W miejscu wskazanym na mapce nr 2 zaznaczono fragment drogi rowerowej, przy którym brak barierki ochronnej odgradzającej tę drogę od stromej skarpy za którą w dole biegnie jezdnia, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów to 70 km/godz.. Brak tego zabezpieczenia czyni to miejsce bardzo niebezpiecznym tak dla rowerzystów, jak i pieszych, którzy mogliby znaleźć się na tym miejscu. Osoba, która by się tam znalazła, nie ma szans zatrzymania się na stromej skarpie.Proponuje się Uzupełnić żywopłot tawułą brzozolistną tworzący gęstą ścianę zabezpieczającą.

Ogólnodostępność projektu

Realizacja zadania ma służyć ogółowi mieszkańców Szczecina, przez całą dobę.

Nieodpłatność projektu

Korzystanie z efektów realizacji tego projektu, jako ogólnodostępnego, będzie nieodpłatne.

Odbiorcy projektu

Ogół mieszkańców Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Ustawienie ławki wolnostojącej3500 zł
2Koszty utrzymania roślin2500 zł
3Wykonanie barierki ochronnej z nasadzeń 55 szt 2475 zł
4Dokumentacja i nadzór15000 zł
5koszty utrzymania ławki/rok350 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 23825 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy