Bezpieczna Bogumińska - budowa ścieżki rowerowej (PZS/0027)Monika Gielar (biuro@frraz.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Ulica Bogumińska jest jedną z głównych dróg prowadzących do dzielnic północnych oraz do Polic. Obecnie jest to bardzo ruchliwa i zatłoczona arteria. Jazda rowerem po tej drodze jest niebezpieczna, a każdy pojazd jeżdżący wolniej, blokuje i tak zakorkowaną tresę. Budowa ścieżki rowerowej pozwoli nie tylko na rozładowanie zakorkowanej drogi, ale też wpłynie bardzo pozytywnie na zmniejszenie emisji spalin.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Bogumińska od skrzyżowania z ul. Hożą (53.4741848, 14.5905640) do skrzyżowania z ul. Pokoju (53.474179133387466, 14.590586431239545) - 1,53 km
Identyfikator
326201_1.3087.5
Identyfikator
326201_1.3088.1


Cel i uzasadnienie projektu

Ulica Bogumińska jest jedną z arterii prowadzących do północnych dzielnic Szczecina. Jest to bardzo uczęszczana droga. W jej sąsiedztwie znajdują się głównie rodzinne ogródki działkowe, ale w pobliżu znajdują się również szkoły, przedszkole oraz duże osiedle. Przy tej ulicy nie ma chodnika, ani wydzielonego pasa dla autobusów, rowerów czy innych pojazdów. Droga ta prowadzi do gęsto zamieszkanej dzielnicy Bukowo, Golęcino oraz Stołczyn. Jest to jednocześnie trasa prowadząca do Polic. Oznacza to, że drogą tą przemieszcza się dziennie bardzo dużo pojazdów, w ty, pojazdy komunikacji publicznej. Droga jest dość kręta, jednokierunkowa, z zakazem wyprzedzania i omijania innych użytkowników. Oznacza to, że w przypadku jakiejkolwiek awarii, kolizji czy pojazdu jadącego wolniej, np. roweru, cała droga korkuje się. Problem przepustowości tej trasy jest problematyczny od wielu lat. Budowa ścieżki rowerowej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności rowerzystów. Zachęci to również mieszkańców dzielnic północnych oraz osoby uczące się i pracujące w okolicy, do skorzystania z roweru, hulajnogi czy rolek. Dzięki temu zwiększy się aktywność fizyczna i dbałość o własną kondycję mieszkańców, ale też zmniejszy się ilość spalin wydzielanych do atmosfery.

Szczegółowy opis

W ramach projektu zostanie zbudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Bogumińskiej od skrzyżowania z ul. Hożą do skrzyżowania z ul. Pokoju. Długość ścieżki to 1,53 km, szerokość - 1,5 m. W ramach projektu zakłada się budowę ścieżki jednokierunkowej od strony istniejących ogródków działkowych. Znajduje się tam nieużytkowany pas zieleni, który obecnie jest wykorzystywany jako miejsca parkingowe przez użytkowników ogródków działkowych, uczniów i nauczycieli pobliskiej szkoły. Ścieżka będzie zaprojektowana i zbudowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Szczecina.

Nieodpłatność projektu

Korzystanie ze ścieżki rowerowej będzie całkowicie nieodpłatne.

Odbiorcy projektu

Z nowo wybudowanej ścieżki rowerowej będą korzystali wszyscy mieszkańcy Szczecina, a w szczególności mieszkańcy i osoby pracujące w północnych dzielnicach Szczecina oraz osoby dojeżdżające do Polic.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszt budowy ścieżki rowerowej1124550 zł
2Dokumentacja projektowa i nadzory100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1224550 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy