"Nasza zielona klasa" - budowa wiaty edukacyjno-turystycznej przy SP24 w Szczecinie (PZS/0016)Anna Rogozińska (anna_rogozinska@onet.eu)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt dotyczy infrastruktury edukacyjno-turystycznej, która będzie wykorzystywana przez szkołę do prowadzenia m.in. zajęć o tematyce ekologicznej oraz przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne GRYPHUS w trakcie rajdów i spacerów turystycznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Brzechwy, ul. Rymarska 22a, 70-702 Szczecin (dz. nr 29/3 obręb 4172)


Cel i uzasadnienie projektu

Przy szkole znajduje się stary sad jabłoniowy, w którym jest sporo miejsca do zagospodarowania na potrzeby szkoły. Obecnie teren jest już wykorzystywany na różnego rodzaju wydarzenia szkolne odbywające się w plenerze. Brakuje jednak warunków do prowadzenia w sadzie zajęć lekcyjnych. Warto na tym terenie stworzyć "zieloną klasę", która umożliwiałaby prowadzenie lekcji poza budynkiem szkoły. Dodatkowo przy szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT) GRYPHUS, które organizuje rajdy i spacery turystyczne dla uczniów i mieszkańców Szczecina, rozpoczynające i/lub kończące się na terenie szkoły. Wiata będzie służyła również uczestnikom tych rajdów/spacerów do spotkań i spożywania posiłków.

Szczegółowy opis

W ramach projektu powstanie wiata o konstrukcji drewnianej, z trwałym, odpornym na warunki atmosferyczne zadaszeniem (np. dach pokryty gontem bitumicznym) o powierzchni do 25 m2 (np. o wymiarach 3,4 x 7,3 m). W wiacie będzie utwardzona nawierzchnia oraz stoły z ławkami. Utwardzenie nawierzchni może zostać wykonane z
kostki brukowej, która znajduje się już w zasobach szkoły. Z jednej (krótszej) strony wiaty zostanie zamontowana tablica do pisania, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Dodatkowo przy wiacie zostanie zamontowany kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem korzystania. Ostateczny kształt i wyposażenie wiaty zostanie ustalone na etapie
realizacji projektu.

Ogólnodostępność projektu

Wiata znajdzie się na terenie szkoły, który po zakończeniu lekcji jest ogólnodostępny (wiata będzie dostępna w tygodniu co najmniej 6 godzin dziennie w godzinach przynajmniej od 16 do 22 oraz w weekendy, dni świąteczne oraz w wakacje przez cały dzień). Ponadto w wydarzeniach organizowanych przez SKKT GRYPHUS może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina.

Nieodpłatność projektu

Korzystanie z efektów realizacji projektu będzie nieodpłatne.

Odbiorcy projektu

Z wiaty będą korzystać wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności mieszkańcy osiedla Żydowce - Klucz, uczennice i uczniowie SP24 oraz uczestnicy wydarzeń turystycznych, organizowanych przez SKKT GRYPHUS.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wiata drewniana z utwardzoną nawierzchnią30000 zł
2Stoły i ławki do wiaty9000 zł
3Tablica do pisania zewnętrzna1500 zł
4Kosz na śmieci 1000 zł
5Tablica z regulaminem4500 zł
6Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt ochrony zieleni6000 zł
7Zabezpieczenie zieleni istniejącej w zasięgu oddziaływania robót budowlanych2000 zł
8Nadzór dendrologiczny2000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 56000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy