Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego (NB/0006)Damian Kuras (lkadss@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Niebuszewo-Bolinko


Uzasadnienie wyboru kategorii

Realizacja projektu planowana jest na terenie osiedla Niebuszewo-Bolinko

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

św. Cyryla i Metodego działka nr 22/6 obręb 3208,
skrzyżowanie z ul. Kazimierza Królewicza x2, skrzyżowanie z ul.Ofiar Oświęcimia
Juliana Ursyna Niemcewicza działka nr 45/4 obręb 3205 skrzyżowanie z ul. Boguchwały
Boguchwały działka nr 51 obręb 3205 skrzyżowanie z ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
Cyryla i Metodego 2 lokalizacja/rejon skrzyżowania z Marcina


Cel i uzasadnienie projektu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych poprzez zwiększenie widoczności na przejściach dla pieszych. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Szczegółowy opis

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla 7 przejść dla pieszych
2. Wykonanie naświetlaczy przejść dla pieszych, w tym:
- budowa linii kablowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż szafy oświetleniowej,
- wykonanie czynności łączeniowych,
- elementów odblaskowych.
Zadanie polega na zakupie 7 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na osiedlu Niebuszewo-Bolinko jednego dodatkowego punktu postoju roweru miejskiego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Nieodpłatność projektu

Projekt spełnia warunki nieodpłatności dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla 7 przejść dla pieszych 63000 zł
2Realizacja doświetlaczy405000 zł
31 stacja roweru miejskiego (7 rowerów)62000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 530000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy