Bezpieczne przejście dla pieszych przy kortach na Wojska Polskiego (ŚPŁ/0013)Mateusz Gieryga (m.gieryga@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Śródmieście Północ, Łękno


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt dotyczy przejścia dla pieszych obejmującego swoim obszarem Łękno, stąd wybór kategorii lokalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przejście dla pieszych po obu stronach ulicy Wojska Polskiego przy kortach tenisowych (w ciągu DW 115). (dz. nr 125/1, obręb 2140)


Cel i uzasadnienie projektu

Na przejściu dla pieszych często dochodzi do wypadków, dlatego uzupełnienie tego miejsca o pulsatory podniosłoby bezpieczeństwo.

Szczegółowy opis

W ramach projektu umieszczone zostaną pulsatory sygnalizujące o przejściu dla pieszych, a także umieszczony zostanie odblaskowy, widoczny znak informujący o przejściu dla pieszych.

Ogólnodostępność projektu

Teren jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Nieodpłatność projektu

Teren jest dostępny nieodpłatnie przez całą dobę.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą głównie użytkownicy komunikacji miejskiej (przystanku tramwajowego) przy ul. Wojska Polskiego przy kortach tenisowych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
14x Ustawienie znaku D-6 „przejście dla pieszych” na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej16442 zł
2Zamontowanie aktywnego przejścia dla pieszych - światło pulsujące (2 szt.) 260000 zł
3Koszty rocznego utrzymania5400 zł
4Dokumentacja projektowa i nadzory60000 zł
5oznakowanie SBO500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 342342 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy