Aleja spacerowa do Lasku Dąbie na Łąkowej - rewitalizacja miejsc parkingowych, uporządkowanie zieleni (DĄZK/0010)Adam Konrad Kulikowski (kwinto821@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Dąbie, Załom-Kasztanowe


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt umiejscowiony na osiedlu Dąbie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Łąkowa, działka 18/5 obręb 4065


Cel i uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu rewitalizację zaniedbanej części ulicy Łąkowej, na której brak jest właściwie wydzielonych miejsc parkingowych.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada gruntowny remont części ulicy Łąkowej. Projekt nie przewiduje żadnej wycinki, jedynie pielęgnację już rosnących tam pięknych drzew. Obecnie wzdłuż ulicy parkują mieszkańcy okolicznego bloku na Pomorskiej oraz klienci okolicznych firm i salonów samochodowych.
1. Postawienie donic kwietnych
2. Remont i właściwe wyznaczenie miejsc parkingowych, oczywiście darmowych.
3. Nasadzenia uzupełniające
4. Rewitalizacja zaniedbanego trawnika
5. Usadowienie 3 ławek i dwóch koszów na śmieci
6. Remont drogi pozwalającej na ruch pieszy i samochodowy, bez potrzeby budowy chodnika (na tym odcinku, który pełni rolę jedynie długiego parkingu jest to zbyteczne)

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, których los skieruje w okolice Lasku Dąbie i przedsiębiorstw na ulicy Pomorskiej.

Nieodpłatność projektu

Projekt nieodpłatny, parkujący tam mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, Prawobrzeża.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Remont miejsc parkingowych 100000 zł
2Utwardzenie drogi300000 zł
3Kosze na śmieci x23000 zł
4Ławki x39000 zł
5Oznaczenie inwestycji 1000 zł
6Donice z kwiatami 20000 zł
7Pielęgnacja trawników50000 zł
8Dokumentacja i nadzory 60000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 543000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy