"Strefa tenisowych możliwości" czyli kort tenisowy dla aktywnych przy SP65 (ŻKPZ/0004)Małgorzata Wleklak (wleklakm@gmail.com, 515253258)
projektodawca
Sławomir Kapler (s.kapler@sp65.szczecin.pl)
współautor
Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com)
współautor
Ilona Milewska (ro.ilonamilewska@gmail.com)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje


Uzasadnienie wyboru kategorii

Zadanie realizowane na osiedlu Zdroje. Głownie będzie służyć lokalnej społeczności oraz dzieciom uczęszczającym do szkoły. Kort tenisowy to dodatkowa infrastruktura, która uzupełni ofertę szkoły o dodatkową przestrzeń do uprawiania aktywności. Obecnie na terenie szkoły znajdują się boiska i plac zabaw.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie, działka nr 107, obręb 4045


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest uzupełnienie oferty o dodatkową przestrzeń do uprawiania aktywności fizycznej. Powstanie publicznego kortu ma także na celu popularyzację tenisa ziemnego, wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz umożliwienie wszystkim mieszkańcom gry w tenisa na świeżym powietrzu. Gra w tenisa ziemnego ma wiele korzyści dla zdrowia: zmniejsza poziom stresu, dotlenia, zwiększa wydolność organizmu, poprawia odporność. Przede wszystkim przyczynia się do zdrowego rozwoju fizycznego i umysłowego człowieka, uczy fair play oraz pracy zespołowej. To dyscyplina, która z roku na rok cieszy się w Polsce rosnącą popularnością.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego kortu tenisowego na terenie SP 65 w Szczecinie (Osiedle Zdroje). Rekomendowany typ nawierzchni to modułowa nawierzchnia polipropylenowa, która posłuży szerszej grupie użytkowników.
W celu zapewnienia dostępności obiektu również w godzinach wieczornych w projekcie założono budowę oświetlenia. Ponadto plan obejmuje także budowę ogrodzenia ze względu na bezpieczeństwo bawiących się na pobliskim placu zabaw dzieci oraz ze względu na wygodę - ogrodzenie zatrzyma piłki wypadające poza obiekt.
W ramach projektu uwzględniona została również mała architektura, np. ławeczki, które będą stanowić funkcjonalny element dla użytkowników kortu.
W załącznikach dołączono dwie przykładowe oferty cenowe, które Szkoła Podstawowa nr 65 pozyskała w celu realizacji opisanej inwestycji.

Ogólnodostępność projektu

Zewnętrzna infrastruktura sportowa szkoły, tj. boiska oraz plac zabaw są dostępne dla mieszkańców także po godzinach pracy placówki. Na tych samych zasadach będzie działał kort tenisowy zlokalizowany w sąsiedztwie na tym samym terenie.

Nieodpłatność projektu

Zewnętrzna infrastruktura sportowa szkoły, tj. boiska oraz plac zabaw są udostępnione nieodpłatnie. Na tych samych zasadach będzie działał kort tenisowy zlokalizowany w sąsiedztwie na tym samym terenie.

Odbiorcy projektu

Z nowej przestrzeni będą korzystać dzieci uczęszczające do szkoły w ramach zajęć szkolnych, a także lokalna społeczność, w tym popołudniami i w weekendy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt40000 zł
2Podbudowa200000 zł
3Nawierzchnia150000 zł
4Ogrodzenie/piłkochwyt, furtka140000 zł
5Oświetlenie140000 zł
6Mała architektura30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 700000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy